Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 16 december 2023
Ikraftträdandedatum 16 december 2023

Denna integritetspolicy beskriver policyerna för Urban Movement AB, Göteborgsvägen 63, Lilla Edet 463 31, Sverige.

E-post: helpme@urbanmovement.se

Telefon:
0520-40 24 10

Om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår hemsida ( http://urbanmovement.se ). (tjänsten).

Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detsamma, gå inte in på eller använd tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på webbplatsen. Den reviderade policyn kommer att träda i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publicerats på webbplatsen och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter denna tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Information vi samlar in
Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

Namn
E-post
Mobiltelefonnumer

Hur vi använder din information
Vi kommer att använda informationen som vi samlar in om dig för följande ändamål:

Marknadsföring/ PR
Rekommendationer
Insamling av kundåterkoppling
Stöd
Riktad reklam
Hantering av kundbeställningar

Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be dig om ditt samtycke och kommer att använda din information endast när vi får ditt samtycke och då endast för det eller de ändamål för vilka vi ger samtycke om vi inte är skyldiga att göra annat av lag.

Lagring av din information
Vi kommer att lagra din personliga information hos oss på obestämd tid eller så länge som vi behöver den för att uppfylla de syften för vilka den samlades in, enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, såsom journalföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl som upprätthållande av juridiska rättigheter, bedrägeriförebyggande åtgärder, etc. Resterande anonym information och aggregerad information, som varken identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

Dina rättigheter
Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss dela (portera) dina personuppgifter information till en annan enhet, dra tillbaka ditt samtycke som du gett oss för att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på helpme@urbanmovement.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.
Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den erforderliga personliga informationen eller dra tillbaka samtycket att behandla densamma för de erforderliga ändamålen, kanske du inte kan komma åt eller använda de tjänster för vilka din information söktes.

Cookies etc.
För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningsteknologier, vänligen se vår Cookiepolicy.

Säkerhet
Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de förestående riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss och du gör det på egen risk.

Tredjepartslänkar och användning av din information
Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy behandlar inte tredje parts sekretesspolicy och andra metoder, inklusive tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på webbplatsen. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Klagomål/dataskyddsombud
Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av din information som finns tillgänglig hos oss kan du skicka e-post till vår Klagomålshandläggare på Urban Movement AB, Göteborgsvägen 63. Skicka ditt meddelande till: helpme@urbanmovement.se. Vi kommer att hantera dina problem i enlighet med tillämplig lag.